Teorien bag rådgivningen

KEINICKE arbejder med personlig udvikling i organisatoriske rammer ud fra en opfattelse om, at det er mennesker, der

  • skaber forandring
  • leverer rammerne for den og
  • definerer det mål, der skal nås.

Det er tre sider af samme sag, som jeg har sammenfattet i en enkel trekant. Og det er ikke bare en tom teori.

Jeg har arbejdet med den i årevis, og det virker. Det er selvfølgelig ikke nok at forstå teorien. Der skal også handles på den. "Kun handling skaber forvandling".

trekant

Det sker ved altid at se på en problematik fra de tre sider:

  1. Jeg arbejder med at udvikle mennesker og deres relationer, så de får mod til at udfolde deres potentiale.
  2. Men for at virksomheden kan få fuldt udbytte af medarbejdernes kvaliteter, skal strukturerne og rammerne give mulighed for det.
  3. Alle skal kende målet og forstå meningen med målet, hvis de skal bruge kvaliteterne rigtigt og skabe resultater.

Mangfoldighed en nødvendighed

Når en gruppe ledere, bestyrelsesmedlemmer eller ejere er sammen om en opgave, så er der brug for forskellige kompetencer.

Forenklet set er der brug for tre hovedkompetencer: Nogen, der kan udvikle nye idéer (develop), nogen der kan implementere idéerne (implement) og nogen, der kan sætte dem i drift (operate).

Erfaringsmæssigt spænder et menneske kun over halvanden hovedkompetence. En stærk gruppe forstår styrken ved sammen at dække alle tre kompetencer og har respekt for hinandens forskellighed.

Det er ligeledes en grundsten for udvikling og rekruttering af individer, grupper og organisationer.