Testpolitik

Som direktør er jeg ansvarlig for, at test med blandt andet PeopleTools udføres etisk forsvarligt. Der bruges kun metoder, der har dokumenteret relevans.

Testen gennemføres på en måde, så den person eller gruppe, der vurderes, føler sig respekteret og fair behandlet.

KEINICKE og People Tools følger reglerne i etiske retningslinjer under Referencegruppen for Personvurdering. Dertil kommer en gensidig aftale om, at analysepersonen har krav på følgende:

  • At få en ordentlig introduktion til profileringen, herunder hvorledes resultatet benyttes i det videre forløb.
  • At få en nuanceret personlig tilbagemelding, hvor personen har lejlighed til at kommentere og uddybe profilen og drøfte dens konsekvenser.
  • At den der giver tilbagemelding er uddannet og certificeret som bruger af systemet.
  • At modtage kopi af profilen og eventuelle skriftlige konklusioner på grundlag heraf.
  • At vide hvem der har adgang til profilen, og hvor længe den opbevares.
  • At profilen ikke videregives til andre uden personens udtrykkelige samtykke.
  • At kunne forlange, at testmaterialet og profilen makuleres.
  • At testmateriale og profil opbevares på en sådan måde at det ikke kommer uvedkommende i hænde.
  • At kunne sige nej til at blive profileret.

Administration af testmateriale

KEINICKE efterlever reglerne i Persondataloven.

Testresultater tilintetgøres tre måneder efter endt brug, medmindre der foreligger et åbenlyst formål med at opbevare materialet længere, og der samtidig foreligger samtykke fra testpersonen.