Værdigrundlag og etik

KEINICKEs værdigrundlag

KEINICKE skaber udvikling i ledelse og organisation gennem udvikling af mennesker. Jeg bygger derfor min virksomhed på grundlæggende humanistiske værdier med mennesket i centrum og tror på det vitale i at både menneske og virksomhed VÆLGER SIG SELV.

At vælge sig selv

”Selv den rigeste Personlighed [er] Intet, før han har valgt sig selv, og paa den Anden Side er, selv hvad man maatte kalde den Fattigste Personlighed Alt, naar han har valgt sig Selv; thi det Store er ikke at være Dette eller hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det”.

Søren Kierkegaard
Enten-Eller, 2. del, 1843 (SKS 3,173).

Værdier i øvrigt

  • KVALITETgennem engagement og ydmyghed for opgaven
  • INDLEVELSE gennem oprigtighed og ærlighed
  • HANDLEKRAFT ved at sikre, at ord bliver til handling
  • RESULTATORIENTERING gennem fokus og forretningsoreintering
  • ETIK gennem anstændighed over for personer og virksomhed
  • INNOVATION OG UDVIKLING gennem nationalt og internationalt samarbejde

Inspiration og ansvarlighed

Det kræver etisk ansvarlighed at arbejde med mennesker. Læs mere om de etiske regler, jeg følger.

Personligt er jeg meget optaget af naturen og den inspiration, man kan hente der. Læs mere her om, hvad natur og erhvervsliv har med hinanden at gøre.