Effektiv indplacering af den nye leder

En god indplacering af nye ledere kan skære tre måneder af indkøringsfasen. KEINICKE støtter den nye leder og forebygger kultursammenstød og får samarbejdet til at glide lettere, så der hurtigere kan skabes resultater.

De første 100 dage i en virksomhed er afgørende for den opfattelse, medarbejdere og kolleger vil få af den nye leder. Derfor er coaching og rådgivning givet godt ud.

Indplacering kan også indbefatte samtaler med resten af ledergruppen, så samarbejdet får de bedste vilkår fra begyndelsen.

Forløbet begynder allerede, når der skrives kontrakt. Her gives en introduktion til virksomheden, og vi begynder at pleje relationer og tilføre informationer. Eventuelt udpeges en mentor for den kommende leder.

KEINICKE kan hjælpe med at formulere en plan for indkøring. Planen indeholder for eksempel indretning af den fysiske arbejdsplads, introduktion til rutiner og planlagte møder med kollegerne.

KEINICKE foreslår coaching med den nye leder og de nærmeste samarbejdspartnere efter 3 måneder. Her får vi afklaret de grundlæggende værdier og ser, om der eventuelt er modsætninger i ledergruppen. Ofte kan man dermed fjerne de små knaster, der eventuelt er i samarbejdet.

Hvis knasterne ikke bliver ryddet af vejen, kan det følge det fremtidige samarbejde og blive kimen til dårlige relationer og i sidste ende afvikling.

Desuden er samtalerne en god start på udviklingen af medarbejderen i organisationen.