Processen fra ledig stilling til ansættelse

Jobanalyse

Dybdeinterview med ledelsen og nøglepersoner er med til at afdække jobprofilen. Jeg er en aktiv sparringspartner i denne proces, der ofte griber ind i virksomhedens strategi.

Kandidatsøgning

I samarbejde med virksomheden lægges den egentlige strategi for rekrutteringen. Kandidater findes via search (headhunting) eller via udvælgelse fra egen emnebank eller fra trykte og elektroniske annoncer i relevante medier.

Process

Jeg fokuserer på de faglige kompetencer ved det første interview. I det efterfølgende interview behandles de personlige og sociale kompetencer dels ved interview og dels ved erhvervspsykologiske tests. Læs også om PeopleTools.

Evaluering og udvælgelse

Jeg udvælger typisk 2-3 spidskandidater til præsentation for virksomheden. Ved præsentationsmødet udfordres kandidaterne på deres ledelsesmæssige, faglige, personlige og sociale kompetencer i form af et assesmentprogram, som de har forberedt til mødet. Både kandidater og virksomhed udfordres om forventningerne til hinanden - den psykologiske kontrakt.

Introduktion og coaching

Jeg holder coachingsamtale med den ansatte og virksomheden efter 3 måneder. Vi afslutter ansættelsen med en 360 graders analyse, hvor den nye medarbejder vurderes af leder og kolleger, og hvor grunden lægges til det efterfølgende udviklingsforløb i virksomheden.

Afslag

Vi giver en individuel og ærlig begrundelse for afslag på jobbet til alle kandidater, der har været til personlig samtale.