Etablering og udvikling af bestyrelser

Få hele bestyrelsen og ejerkredsen til at blomstre.

Bestyrelsen skal udstikke virksomhedens overordnede rammer og retning. En bestyrelse, der er sammensat af mennesker med mangfoldige personlige og faglige kompetencer kan belyse situationen fra flere vinkler. Det kvalificerer beslutningsgrundlaget og skaber tryghed i ledelsen.

Jeg hjælper bestyrelser med at rekruttere til en optimal og professionel sammensætning af beslutningstagere.

Desuden kan jeg hjælpe med at skabe en god mødekultur, hvor der både er plads til idéudvikling og beslutningskraft. Og hvor der er gensidig respekt for de forskelligheder, der er repræsenteret.

Jeg har i november 2023 deltaget i INSEAD Executive Board Programme, hvor jeg bl.a. har fået opdateret min viden om:

* Forskellige bestyrelsesstrukturer
* Bestyrelsens overordnede formål
* Effektive bestyrelsesprocesser
* Værdiskabelse for virksomheden
* Håndtering af finansielle problemstillinger