Genplacering af en leder

"Sometimes it takes darkness and the sweet confinement of your aloneness to learn that anything or anyone that does not bring you alive is too small for you."

David Whyte

Formålet med at genplacere en leder er at bevare respekten hos den, man af forskellige grunde kan være nødt til at tage afsked til. Det giver samtidig et anstændigt image af virksomheden udadtil.

KEINICKE hjælper ikke nødvendigvis den afskedigede i nyt job. Men jeg hjælper med at bearbejde kandidatens oplevelse og sætte fokus på de muligheder, der åbner sig bag den lukkede dør.

Jeg tilbyder karriereafklaring, så den afskedigede leder bliver afklaret om sine personlige og faglige kompetencer.

Det giver ro og selvtillid til at se sig selv i et nyt job. Ofte vil jeg kunne bruge kandidaten et andet sted i mit netværk af virksomheder.

Genplacering giver også mulighed for en god og forstående afsked med virksomheden.

Forløbet starter med et dybdeinterview, en erhvervspsykologisk test og en drøftelse af personens grundlæggende værdier.

Herefter udarbejder vi en handleplan og indgår aftale om eventuel rådgivning.