Få hjælp til krisestyring

Det kræver somme tider hjælp udefra at slippe ud af en krisesituation.

Bevar respekten og en sund virksomhed, selv når krisen truer allermest. Krisestyring handler om at kunne kommunikere og demonstrere handlekraft, men også om at kunne se lyset og mulighederne i krisen.

Men hvordan gør man det som leder, så man også kan sove godt om natten og se fyrede medarbejdere i øjnene og bevare dem som gode ambassadører for virksomheden?

Jeg analyserer krisen og peger på de steder, hvor downsizing, fyringsrunder og nedlæggelse af afdelinger kan komme på tale. Jeg rådgiver desuden om den konkrete situationsbestemte ledelse og om lederen som rollemodel.

Sammen laver vi en handleplan, så virksomheden hurtigt kan komme i gang.
Vi laver også en kommunikationsplan, så det bliver fortalt ordentligt. Det handler om at skabe forståelse og mening hos den enkelte medarbejder.

På kinesisk er krise sammenskrevet af ordene "fare" og "mulighed". Sammen ser vi på begge dele og peger på en vej fremad.

En krise som hjemme i familien

En virksomhedskrise har mange ligheder med en familiekrise med konflikter, angst og utilfredshed, men også med mulighed for at stå sammen mod fælles fjende.

Jeg trækker derfor på mange kompetencer – fra min parterapeutiske uddannelse og mange år som virksomhedsleder til min viden om organisationspsykologi og strategisk udvikling.