Leder- og ejerudvikling

En leder er sin egen, men derfor kan man godt have brug for nogen at sparre med.

KEINICKE hjælper ejere, ledere og ledergrupper til at blive bevidste om de faglige kompetencer og menneskelige kvaliteter, de hver især og sammen besidder.

Det handler også om at finde veje til at frigøre potentialet, så det kommer til sin ret. Også på tværs af eventuelle kulturelle barrierer. Det vil gøre lederne i stand til:

  • at tage et fælles ansvar i forhold til virksomhedens mål
  • at blive bedre til at lede sig selv
  • at blive bedre til at motivere og inspirere medarbejderne
  • at blive bedre til at skabe resultater.

Der er flere ting, vi sammen kan gøre for at udvikle lederen og ledergruppen:

Ledervurdering
Med PeopleTools som værktøj afdækker vi lederens og/eller gruppens kvaliteter og udviklingsmuligheder. Vi holder det op imod det job, den enkelte har.

Det munder ud i en rådgivning om, hvor i organisationen lederen bedst vil kunne udfolde sig.

Læs mere her om Ledervurdering.

Samtalepartner

Sparring – Mentoring
Jeg udfordrer den enkelte leder i sine valg og tvinger til refleksion med anerkendelse af de vilkår og den personlighed, der er i spil.

Jeg trækker på mange års erfaring som leder, så mine kunder kan regne med kvalitet og troværdighed.

Læs mere om Ledersparring.

Relationer i ledergruppen
Sammen er vi stærke - men kun hvis vi anerkender hinandens forskelligheder.

Jeg hjælper grupper til at se de muligheder, der er, hvis vi forstår at udnytte hinandens styrker og supplere hinanden, når der er brug for det.

Lær mere her: Udvikling af ledergruppens relationer.

Kreative og aktive input i processen
Flyt fokus fra det faglige og daglige og oplev, hvordan samarbejde og kreativitet kommer i spil i helt andre rammer. I samarbejde med en kunstner tilbyder vi et kreativt værksted under titlen:

Fold potentialet ud.