Fold potentialet ud

Når man ser det hele lidt udefra, er det ofte lettere at redde trådene ud.

Glas- og billedkunstner Micha Karlslund og KEINICKE udbyder et forløb, som er målrettet i forhold til den enkelte gruppe, dennes udfordringer og behov.

Fælles for alle forløb er, at deltagerne bliver gjort bevidste om sig selv og de sociale relationer, der er i gruppen ved bestemte situationer og opgavetyper. Der vil være fokus på den gode dialog mellem mennesker, verbal og nonverbal kommunikation samt udviklingspotentialet i samarbejdet.

Processerne gøres synlige og sanselige gennem arbejde med kreative processer guidet af billedkunstner Micha Karlslund.

Jørgen Keinicke tager deltagerne igennem en grundig analyse af gruppen og dagen sluttes af med refleksion og et blik på fremtidig praksis.

Underviserne lægger vægt på en anerkendende tilgang, hvor alle i gruppen delagtiggøres og bidrager til gruppens resultater. Det er vigtigt, at alle deltagere føler sig respekterede ud fra deres individuelle kompetencer og grænser. Opstarten består altid af et formøde, hvor både Micha Karlslund og Jørgen Keinicke deltager.

Dagen henvender sig til organisationer og deltagere, der som udgangspunkt ønsker at arbejde med sig selv og samarbejdet i gruppen eller teamet, hvor de procesmæssige aspekter er højt prioriterede. De følte oplevelser opnås gennem det kreative arbejde, og både individ og gruppe udforsker og udfordrer sig selv undervejs i løbet af dagen. Det er fokus både på oplevelsen her og nu og på fremadrettet handlemåde.

Inden temadagen fremsendes samarbejdsanalyse til hver enkelt deltager (PeopleTools). I processen tages der udgangspunkt i analysens billede af gruppens medlemmer og gruppens karakteristika omkring f.eks. samarbejde eller evne til konfliktløsning.

Eksempel på forløb

Lederteamet i institutionen er godt indarbejdet og alle har kendt hinanden i mange år, men mangler imidlertid noget inspiration til udvikling og til at ”dræbe” plejer…

eller

Det nye lederteam på otte personer skal prøve at samle virksomheden efter endnu en fusion og afskedigelse af en gruppe medarbejdere. Det er op ad bakke, men alle er optimistiske og motiverede for, at det skal lykkes. Nu mangler de blot at lære hinanden at kende og finde fælles fodslag for sig selv og for virksomheden.

Udtalelser fra ledelsen af Ebeltoft Skole, februar, 2012: