Fold potentialet ud

Når man ser det hele lidt udefra, er det ofte lettere at redde trådene ud.

Glas- og billedkunstner Micha Karlslund og KEINICKE udbyder et forløb, som er målrettet i forhold til den enkelte gruppe, dennes udfordringer og behov.

Fælles for alle forløb er, at deltagerne bliver gjort bevidste om sig selv og de sociale relationer, der er i gruppen ved bestemte situationer og opgavetyper. Der vil være fokus på den gode dialog mellem mennesker, verbal og nonverbal kommunikation samt udviklingspotentialet i samarbejdet.

Processerne gøres synlige og sanselige gennem arbejde med kreative processer guidet af billedkunstner Micha Karlslund.

Jørgen Keinicke tager deltagerne igennem en grundig analyse af gruppen og dagen sluttes af med refleksion og et blik på fremtidig praksis.

Underviserne lægger vægt på en anerkendende tilgang, hvor alle i gruppen delagtiggøres og bidrager til gruppens resultater. Det er vigtigt, at alle deltagere føler sig respekterede ud fra deres individuelle kompetencer og grænser. Opstarten består altid af et formøde, hvor både Micha Karlslund og Jørgen Keinicke deltager.

Dagen henvender sig til organisationer og deltagere, der som udgangspunkt ønsker at arbejde med sig selv og samarbejdet i gruppen eller teamet, hvor de procesmæssige aspekter er højt prioriterede. De følte oplevelser opnås gennem det kreative arbejde, og både individ og gruppe udforsker og udfordrer sig selv undervejs i løbet af dagen. Det er fokus både på oplevelsen her og nu og på fremadrettet handlemåde.

Inden temadagen fremsendes samarbejdsanalyse til hver enkelt deltager (PeopleTools). I processen tages der udgangspunkt i analysens billede af gruppens medlemmer og gruppens karakteristika omkring f.eks. samarbejde eller evne til konfliktløsning.

Eksempel på forløb

Lederteamet i institutionen er godt indarbejdet og alle har kendt hinanden i mange år, men mangler imidlertid noget inspiration til udvikling og til at ”dræbe” plejer…

eller

Det nye lederteam på otte personer skal prøve at samle virksomheden efter endnu en fusion og afskedigelse af en gruppe medarbejdere. Det er op ad bakke, men alle er optimistiske og motiverede for, at det skal lykkes. Nu mangler de blot at lære hinanden at kende og finde fælles fodslag for sig selv og for virksomheden.

Udtalelser fra ledelsen af Ebeltoft Skole, februar, 2012:

"Personligt føler jeg en større sikkerhed i gruppen. Jeg har et bedre overblik over, hvad vi kan sammen."

"Det bedste var, at være sammen om noget helt andet, end det vi plejer at være sammen om, og at I tog det fulde ansvar for at bære os igennem processen."

"Kombinationen af den praktiske og teoretiske del er udviklende for et team."

"Personprofilerne blev præsenteret på en måde, som gjorde funktionaliteten af dem klarere for mig. Specielt fordi jeg altid har haft nogle forbehold omkring personprofiler."

"Man får oplevet sine ledelseskolleger i en uvant sammenhæng (at male) og man får et ”billede” af ledergruppens ”kompetencer” i forhold til den fælles ledelsesopgave!"

"Et meget tydeligt billede af hele teamets profil og 4 konkrete områder som vi skal have fokus på i vores samarbejde! Absolut givtigt!"

"En lyst til at lege mere med farver og materialer! Det var sjovt og udfordrende at blive undervist så kompetent i noget, der er så langt fra det, jeg normalt beskæftiger mig med."

"Vi blev revet ud af vores vante roller og måder at betragte hinanden på, ved at blive sat til at arbejde med et helt fremmed felt og skulle stille sig selv til skue for teamet under nogle helt andre præmisser end normalt."

"Det var godt at gennemgangen (af personprofiler) foregik som ”del to”, da der på det tidspunkt var skabt en god stemning, og man ikke var så ”bange for dommen”. Resultatet blev bragt på en meget positiv og konstruktiv måde."

"Det var rigtig brugbart fremadrettet til at forstå både individuelle reaktioner men også hvilkefokusområder, vi er nødt til at arbejde med."

"Det jeg har taget med mig fra forløbet er fokus på vores ledergruppe, sammensætningen, styrkesider/svagheder, eftertanke i forhold til opgaver, en fælles ledelsesoplevelse.

"I løbet af formiddagen var jeg meget optaget af det praktiske arbejde – det var sjovt! Men jeg tog også mig selv i gentagne gange at tænke: ”Gør det her mig egentlig til en bedre leder – eller os til et bedre team?”. Det havde jeg ikke oplevelsen af at det gjorde i situationen! Til gengæld havde jeg en ligeså klar oplevelse af, at formiddagen i meget høj grad HAVDE haft sin berettigelse, da vi gennemgik personanalyserne. På en eller andet måde havde formiddagens kunstneriske projekter skabt en stemning og en modtagelighed i vores team, som var anderledes (og absolut positiv) end jeg tror den ellers ville have været."