Ledervurdering med PeopleTools

"Det handler om at have rette person
på rette post"

Det er af afgørende betydning for en organisation, at hver enkelt leder yder det, de faktisk kan.

Ofte ligger der skjulte potentialer, passioner og evner, som aldrig kommer i spil, fordi de aldrig er blevet afdækket. Passion er en uvurderlig og ofte overset drivkraft i en ledergruppe.

Jeg bruger et samtaleværktøj, PeopleTools, til at hjælpe med at afdække disse skjulte potentialer og passioner. Ledervurderingen sammenholdes med det aktuelle jobindhold.

Måske skal lederen et andet sted hen i organisationen. Måske skal organisationen tilpasses, så lederen får mulighed for at yde 100 pct. Eller måske skal der sættes gang i en lederudvikling.

Jeg tager altid hånd om den enkelte – også hvis rådgivningen peger på en afskedigelse. Læs også om genplacering.

Kreative og aktive input i processen
Flyt fokus fra det faglige og daglige og oplev, hvordan samarbejde og kreativitet kommer i spil i helt andre rammer. I samarbejde med en kunstner tilbyder vi et kreativt værksted under titlen:

Fold potentialet ud.

Nationalparken Mols Bjerge rummer et friluftscenter, hvor jeg i samarbejde med teamtrænere tilbyder et forløb, hvor vi bruger kroppen og skaber et kropsligt anker for konkrete oplevelser med relationer og samarbejde.
Læs mere om Teamtræning med proceskonsulent.