Sparring – Mentoring

Krabber efterlader et unikt mønster i sandet.
Hvad er det for et spor, man efterlader som leder?

Samtalepartner med lederen og ejeren

Det kan være ensomt at være leder og skulle træffe svære valg med det ansvar, man har - både overfor virksomheden og dens ansatte.

KEINICKE skaber et fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor lederen kan dele sine overvejelser og kvalificere sine valg.

Herigennem vil lederen opdage uudnyttede kvaliteter og "gemte" potentialer både forretningsmæssigt, fagligt, personligt og eksistentielt.
Lederen klædes på til at realisere sine visioner og mål. Udbyttet er:

  • Større livskvalitet
  • Hurtigere udvikling og færre problemer
  • Stærkere netværk
  • Bedre og hurtigere beslutninger
  • Bedre indtjening og produktivitet

KEINICKE udfordrer den enkelte leder med anerkendelse af de vilkår og den personlighed, der er i spil.

Jeg fungerer ikke blot som coach, men kan også rådgive ud fra min egen erfaring som leder. Læs mere om KEINICKE.

Sådan foregår det

Jeg skaber ligeværdige samtaler med lederen eller ejeren, hvor jeg bestræber mig på at være i den andens land eller forstå den andens perspektiv. Jeg tilbyder ikke blot det der er karakteristisk for coaching – at løse et specifikt problem eller skabe en specifik udvikling – jeg tilbyder ud over dette at skabe et beredskab i lederen eller ejeren til at imødegå nye udfordringer.

Jeg er inspireret af - og undervist af Professor Reinhard Stelter, der er leder af Coaching Psychology Unit ved Københavns Universitet. Han beviser at dialogen er med til at sikre os mennesker et holdepunkt og en integritet i vores måde at agere i verden på. Stopper vi op og dvæler i dialogen, åbner der sig nye muligheder for en grundlæggende forståelse af os selv og hinanden.

Et forløb tager udgangspunkt i mennesket, situationen og behovet. For at sikre kvalitet, struktur og forventninger starter vi med et dybdeinterview og en erhvervspsykologisk test, PeopleTools.

Herefter udarbejdes i fællesskab en udviklingsplan, og der indgås en psykologisk kontrakt med gensidige forventninger.

De efterfølgende rådgivningssamtaler brydes af regelmæssige evalueringer af processen.

Etik: Fuld fortrolighed og diskretion. KEINICKE følger standarderne fra International Coach Federation ICF, der er en verdensomspændende organisation for professionelle coaches.

Det er en garanti for høje etiske standarder.

Se Etiske standarder for International Coach Federation her.