Udvikling af organisationen

En skov skal plejes for at trives.
Det skal organisationer også.

Hvis virksomheden skal have fuldt udbytte af medarbejdernes kvaliteter, skal organisationen og dens rammer give mulighed for det.

KEINCIKE analyserer processerne i virksomheden, og vurderer, om de er hensigtsmæssige.

Måske skal der ske omplaceringer inden for den eksisterende organisation - eller måske skal arbejdet organiseres anderledes.

Jeg trækker på min egen mangeårige erfaring som virksomhedsleder og min viden om erhvervspsykologi og lederudvikling.

Hvis organisation og ledelse skal fungerer optimalt, skal der også være forståelse for en fælles strategi og mål.

Det er derfor naturligt samtidigt at arbejde med udvikling af strategi og ledelse.