Strategisk udvikling af virksomheden

Enighed om fælles mål og en klar strategi for at nå derhen. Det er helt essentielt, hvis en virksomhed skal have fuldt udbytte af sine medarbejdere, ledelse og organisation.

KEINICKE hjælper først med at få afklaret mål og strategi og siden at skabe ejerskab til strategien.

Det, der er nødvendigt at gøre, skal give mening for den enkelte. Ellers bliver det muligvis ikke gjort - i hvert fald ikke helhjertet.

Alle kan være med

Jeg styrer en proces, hvor ALLE i ledelsen og evt. bestyrelse og ejere kan være med i strategiudviklingen på lige vilkår.

Alle aspekter kan komme til orde. Det er værdifuldt for både processen og den efterfølgende opbakning.